ประชุมชี้แจงและติดตาม ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) จำนวน 10 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยหม้อทอง หมู่ที่ 1 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ประชุมชี้แจงและติดตาม ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) จำนวน 10 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยหม้อทอง หมู่ที่ 1 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 มกราคม 2565 นายโอภาษ บรรลือ ประมงอำเภอเมืองพนา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ประชุมชี้แจงเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) จำนวน 10 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยหม้อทอง หมู่ที่ 1 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ และวันที่ 27มกราคม 2565 นายโอภาษ บรรลือ ประมงอำเภอพนา ออกติดตาม ประเมินผล ผลผลิตสัตว์น้ำ โครงการ Zoning by Agri -map ปี 2564

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  182   สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  182  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    172  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   157  แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   139  ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบม...  131  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   113  ออกตรวจสอบผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งก้ามแดง   107  ติดตามและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมงก...  103  โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่างนาฝาย ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำน...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ