กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล


https://www4.fisheries.go.th/planninganalysis


   26 ม.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    25 ม.ค. 2566  กรป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (..    25 ม.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ LED Ricoh SP C260DNw จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    24 ม.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง (ยมนา) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    24 ม.ค. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (1,926) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้..  อ่านทั้งหมด


 กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

  กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ชั้น 5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  0 2561 3911 ภายใน 3503 วสันต์ เสาวลักษณ์ ฐานิสร หัสวรณัย 3506 ขนิษฐา 3507 นฤมล ปภัสร์นันท์ 4047 วรสิณีย์

  โทรสาร 0 2561 3911

  planninganaly@gmail.com

  กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง

 แผนที่กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง