ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานีhttps://www4.fisheries.go.th/if-suratthaniประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาด 100 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...   139

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 16 - 25 มิถุนายน 256...   350

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์(e-bidding)   307
   07 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    07 ธ.ค. 2565  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ (2550) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    02 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    02 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ชว2923 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและ..  อ่านทั้งหมด

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

20 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

  0-7731-3598

  0-7731-3599

  ifsuratthani56@gmail.com

 แผนที่ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง