ประวัติศูนย์ฯ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

ประวัติศูนย์ฯ 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2017-11-20  |   ข่าววันที่: 2017-11-20 |  อ่าน: 868 ครั้ง
 

ประวัติการก่อตั้งศูนย์ฯ สืบเนื่องจากการที่พณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเดินทางไป
เยือนประเทศญี่ปุ่น ดังรายละเอียด คือ
4-10 พ.ย. 2524 พณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนั้นท่านอธิบดี
กรมประมง(น.ท.สว่าง เจริญผล รน.) ได้ดำเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือทางด้านการประมงจากรัฐบาล
ญี่ปุ่น เพื่อขอความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 2 แห่ง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานีประมงน้ำจืด 1 แห่ง ที่จังหวัดตรัง (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ำจืดเช่นกัน)
9-18 ก.พ. 2525 รัฐบาลญี่ปู่นส่งคณะทำงานมาหาข้อเท็จจริง และกรมประมงขอซื้อที่ดินในเขต
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 603 ไร่เศษ
10-13 เม.ย. 2525 คณะสำรวจมาออกแบบก่อสร้าง และวางศิลาฤกษ์โดยนายณรงค์ วงศ์วรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 ต.ค. 2525 รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยหลือแก่กรมประมง 120 ล้านบาท รัฐบาลไทยสมทบอีก
40 ล้านบาท รวมเป็น 160 ล้านบาท ส่วนที่เป็นของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานีได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 52.29 ล้านบาท และรัฐบาลไทยสมทบอีก 15 ล้านบาท รวม 67.29 ล้านบาท
การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2526 แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2527
27 ต.ค. 2528 ทำพิธีเปิดศูนย์ฯเป็นทางการ โดยพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
1 พ.ย. 2528 ได้เริ่มดำเนินการผลิตพันธุ์ปลา และดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้
รับมอบหมายจากกรมประมงจนถึงปัจจุบัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำของศูนย์ฯ.. (7,548)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกรมประมง.. (5,013) แหล่งน้ำสำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.. (1,898) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี).. (883) ประวัติศูนย์ฯ.. (868) 2 กุมภาพันธ์ 2561 ปล่อยปลาบ้าคลองศก.. (580) 27 มกราคม 2561 นายนพดล จินดาพันธ์.. (466) 27 ธันวาคม 2560 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (431) 14 ธันวาคม 2560 ปล่อยปลาเขื่อนรัชชประภา.. (381) ปล่อยกุ้งก้ามกราม 300,000 ตัว คลองคราม ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. (377) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5(สุราษฎร์ธานี).. (368) 12 มกราคม 2561 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (363) 28 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมกำจัดปลาหมอคางดำ แม่น้ำสวี.. (352) 24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมหารือแนวการดำเนินงานกำจัดปลาหมอคางดำ.. (352) 20 ธันวาคม 2560 ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (350) 5 ธันวาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง.. (339) 8 พฤศจิกายน 2560 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (339) 21 กันยายน 2561 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ 4 ภาค.. (330) 9 กุมภาพันธ์ 2561 ปล่อยปลาโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย.. (327) 16-17 มกราคม 2561 ตรวจประเมินฟาร์ม.. (325)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 20 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130