ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)https://www4.fisheries.go.th/fishquarantine-samutsakhonประกาศศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1

ประกาศศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   1

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)   6

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)   5

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)   23

ประกาศศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1

ประกาศศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   28

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ   32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   45

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)   23

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)   21

ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)    58

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร)   82

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกรฎาคม พ.ศ....   84

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)   6

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)   5

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน   47

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   59

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบสินค้าประมง และสินค้าประมงนำเข้า-ส่งออก   50
   02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    01 ธ.ค. 2565  กพท.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง กองว..    01 ธ.ค. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin..    01 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิ..    30 พ.ย. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอ..  อ่านทั้งหมด


 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

  เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

  034-422067 /034-422643

  034-422067 /034-422643

  pipo1samutsakhon@gmail.com

 แผนที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง