ประกาศ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   3

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ   10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน หมายเลขทะเบียน ฮล-7189 กทม. 5 กง. 6623 กทม. และ 1 ขณ-4630 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ   29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ   27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาเหล็กกล่อง ขนาด 3" x 3" สำหรับยึดสายไฟฟ้าพร้อมรื้อบ้านติดตั้งสายไฟบริเวณจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสมุทรสาคร (FIP) ...   27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   39

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565   790   การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิ...  304  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ...  189  สถิติศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ประจำเดือน มีนาคม 2565   153  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ...  145  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 15 เมษายน 2565   141  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565   134  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐ...  133  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ เรือ ASIAN MARINE REEFER 2 เ...  132  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 เมษายน 2565   128

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    pipo1samutsakhon@gmail.com   034-422067 /034-422643   034-422067 /034-422643   แฟนเพจ