บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร
นายคะเณ สุขเกื้อ

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวกฤติกา ศรีสุข

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายคมสันติ์ จันหนู

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวแสงเดือน เจริญทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิตรลดาพร แพงดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสิทธิชัย บวบสด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวาทิน พันธะวงค์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปิยะพร ประเสริฐสม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

 เลขที่ 1024 สำนักงานสะพานปลาชั้น 2 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000