การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-12-12  |   ข่าววันที่: 2018-12-12 |  อ่าน: 185 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,603)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,236) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,059) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (907) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (876) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (824) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (775) ประวัติหน่วยงาน.. (747) CIUU.. (745) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (714) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (688) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (669) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (614) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (608) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (606) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (579) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (568) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (564) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (526) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (506)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000