กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


 แผนผัง   สถิติ  UIP 1.5K | PV 4.7K

www4.fisheries.go.th/avtpgroupการเพาะเลี้ยงปูทะเล...

วีดิทัศน์ (สารคดี)

 เผยเเพร่: 2021-06-17  |   ข่าววันที่: 2021-06-08 |  6 ครั้ง


..อ่านต่อ 

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

  อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 แผนที่กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
Latitude:13.856076   Longitude:100.5743955
ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2018-01-29 08:17:00 น. (ลำดับที่: 252)