กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
กำลังปิดใน 30 วินาที


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 360 UIP | อ่าน: 1.1K

www4.fisheries.go.th/avtpgroup กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 แผนที่กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
Latitude:13.8558859   Longitude:100.5761443

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

Copyright © 2016-2020 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2018-01-29 08:17:00 น. (ลำดับที่: 253)