ข่าวกิจกรรม กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

กรมประมง คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-20  |   ข่าววันที่: 2021-09-19  |  25 ครั้ง


  •  Hits 10 อันดับ
  • สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง.. (1,427)  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (1,171) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (1,158) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (1,137) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (929) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (834) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (834) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (834) บริการดาวน์โหลด vector .. (775)  (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (761)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900