บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic 

 คลังความรู้  สื่อและวารสาร  Infographic


 

infographic เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

        

 

       

 

 

 

กรมประมงร่วมใจประหยัดพลังงาน

 

 

 

สัตว์น้ำมีพิษ

 

ปล่อยสัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกวิธี

 

รวมสุดยอด 5 เมนูจากกุ้ง "ทำง่าย ทานอร่อย"

    

  

 

 

สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง ปิดอ่าวทะเลฝั่งอันดามัน

(ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ Download )

สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เรื่อง มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน

ในทะเลอ่าวไทย ในพื้นที่บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี (ปิดอ่าวไทย) 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ Download )

 

         

 

ชุดสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ Download )

    

 

 

 

สื่อ Infographic

 

          

 

      

 

       

                 

 

                             

 

           

 

             

 

 

               

 

                         

สื่อประเภทคำทักทายประจำวัน
 

คำทักทายประจำวัน ชุด covid-19 (DOWNLOAD)

คำทักทายประจำวัน ชุด วันนี้กินอะไรดี (DOWNLOAD)

คำทักทายประจำวัน ชุด ปลาไทยมีประโยชน์ (DOWNLOAD)