บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล 


บริการดาวโหลดไฟล์ดิจิตอล 

ไวนิล วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2565 (Download here)

ไวนิลและโปสเตอร์ปิดอ่าว 2565 (Download here)

โปสเตอร์ขนาด 20 x 30 นิ้ว                                                                         

                     

 ไวนิลขนาด 1.2 x 2.5 เมตร

 

คำขวัญวันเด็ก 2565 (สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย) (Download here)

  

การ์ดสวัสดีปีใหม่ 2565 (สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย) (Download here)

  

ภาพเชิญชวนจัดกระเช้าสินค้าประมงพื้นบ้าน (สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย) (Download here)

   

  

ภาพไวนิล เชิญชวนจัดกระเช้าสินค้าประมงพื้นบ้าน (Download here)

 

 

ภาพไวนิล 13 ต.ค. 2564 (Download here)

 

ภาพไวนิล 5 ธ.ค. 2564 (Download here)