โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562


โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


หนังสือคู่มือองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

           

หนังสือคู่มือองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   

 

 ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ (X-Stand)

 

        โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่                    หมู่บ้านเลี้ยงกบแห่งทุ่งระวี 

 

     กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงขาวยักษ์                                            กุ้งก้ามกรามแปลงใหญ่ 

 

     ปลาตะเพียนแปลงใหญ่                                                       ปลานิลแปลงใหญ่ 

 

     ปลาหมอแปลงใหญ่                                                            ปูทะเลแปลงใหญ่