แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ

แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 1,233 ครั้ง


บัญชีรายชื่อแหล่งน้ำปิด

จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับที่                  ชื่อแหล่งน้ำ                            สถานที่ตั้ง  เนื้อที่
        หมู่     ตำบล      อำเภอ    จังหวัด   (ไร่)
1 อ่างเก็บน้ำวัดถ้ำแสงแก้ว   เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ              อำนาจเจริญ 150
2 ร่องนาโฮม 3 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
3 อ่างเก็บน้ำห้วยละอง 1 คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
4 ฝายชลประทานนาแต้ 1 นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 200
5 ชลประทานหัวภู   นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 200
6 อ่างเก็บน้ำห้วยบง   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 90
7 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน 1 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 3,280
8 อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ 2 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 420
9 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ 2 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1,237
10 อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท 16 สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2,000
11 หนองหลวง 1 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 23
12 ห้วยดินแดง 1 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 149
13 หนองโสกสะเดา 2 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 33
14 หนองขุมดิน 2 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ          อำนาจเจริญ 50
15 หนองกุดสิม   โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
16 สระ กรป.กลาง 1 โนนหนามแท่ง         เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11
17 โคกกระบือ 5 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
18 หนอง กรป.กลาง 1 กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
19 สระน้ำคำ   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
20 หนองชลประทาน   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
21 หนองช้างทอง   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
22 คำแก่งแลว   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11
23 คำบอน   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
24 ฝายห้วยม่วง   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
25 สระหนองเม็ก   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
26 สระหนองหลวง   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
27 หนองเลิง   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 36
28 หนองกุดปลาเกิ้น   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
29 หนองท่ม   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
30 สระห้วยกอย 4 นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 82
31 หนองบักตู้   นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
32 สระ กรป.กลาง 5,8 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 32
33 ชลประทานหนองสิม   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
34 หนองไผ่ล้อม   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
35 หนองฝั่งแดง   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
36 อ่างห้วยดู   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
37 สระดอนปู่ตา 6 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 12
38 สระห้วยดินแดง   นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 13
39 หนองขี้ทูต 12 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
40 หนองโง้ง   นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
41 หนองโง้น้อย   นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
42 หนองกกหว้า 4 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 27
43 กุดเม็ก   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
44 กุดน้ำใส   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 16
45 คำบักขอ   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 13
46 หนองไฮ   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 150
47 หนองสิม   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 18
48 หนองหวาย   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
49 หนองห้า   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
50 หนองอีแปน   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 19
51 อ่าวทอง   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 150
52 หนองเชียงมอง   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
53 หนองไข่ผำ   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 35
54 หนองนาแซง   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 12
55 หนองบัว   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 29
56 หนองส้มโอง   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
57 หนองอีเกิ้น   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
58 หนองกง   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1
59 หนองดอนโมง   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
60 หนองหล่ม   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 29
61 ชลประทานห้วยไท   ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
62 หนองโปร่ง   สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
63 สระโปร่งนกเป้า   หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 158
64 หนองปืนทอง   หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
65 หนองบักบัว 5 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
66 หนองบัวใหญ่ 5 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
67 หนองแวง 6 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 16
68 หนองยง   หัวตะพาน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11
69 อ่างเก็บน้ำนาหนองใหญ่   ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 9
70 อ่างเก็บน้ำบ้านดอนหมู   หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 3
71 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ง   หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 126
72 หนองนาไร่ใหญ่   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 40
73 หนองโนนสูง   นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 9
74 หนองคู   นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 30
75 หนองนาเวียง   นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 2
76 กสช.เสนางคนิคม   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 8
77 ชลประทานห้วยม่วง   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 30
78 ชลประทานห้วยมอม   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 6
79 กสช.โพนทอง   โพนทอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 6
80 กสช.ไร่สีสุก   ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 4
81 ชลประทานนาไร่ใหญ่   ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 6
82 หนองคู   นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 30
83 เพิ่มผลผลิตกสช.   หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 3
84 หนองสามสี   หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 34
85 อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้มแตน   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 800
86 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 938
87 อ่างเก็บน้ำกระแสน   ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 800
88 อ่างเก็บน้ำห้วยทราย   ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 500
89 ชลประทานห้วยคมน้อย   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
90 หนองขี้หมี   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 5
91 หนองสาธารณะนาหนองแดง   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
92 แหล่งน้ำธรรมชาติบ้านโคกเจริญ   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 3
93 หนองคานใหญ่   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
94 หนองดอนปู่ตา   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 20
95 ชลประทานหนองไผ่   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
96 ชลประทานหนองไฮ   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
97 หนองแฝก   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12
98 หนองแวง   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 7
99 หนองบึงหล่ม   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
100 หนองแฝก   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
101 หนองบ้านนาสีดา   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 1
102 สระน้ำ ร.พ.ช.   ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
103 หนองขอน   ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
104 ทำนบห้วยขัวสูง   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 15
105 ทำนบหนองเหล่าหนาด   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
106 หนองบึงหล่ม   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
107 ทำนบห้วยเตย   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
108 อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง   นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 1000
109 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ   นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
110 อ่างเก็บน้ำห้วยกระแสน   หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 100
111 ร่องหนองเตย   โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 4
112 สระ พรช.   โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12
113 หนองเล่าหลวง   โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
114 กรป.กลาง   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20
115 ร่องตำบก   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20
116 สระสองแคว   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 6
117 หนองเตย   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20
118 หนองยาง   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 22
119 ร่องหมาขาว   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12
120 สระน้ำบ้านนาป่าแซง   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
121 สระหนองไผ่   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 1
122 หนองบ้านวินัยดี   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20
123 ฝายคูน   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
124 ร่องโจด   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 4
125 ร่องคำไฮ   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 250
126 ร่องตูม   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
127 ร่องหินแรง   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
128 สระ รพช.   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 9
129 หนองกุดแคน   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
130 หนองขอน   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
131 หนองร่องแดง   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
132 หนองสองศาลา   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 40
133 หนองสาธารณะ   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
134 หนองกุดเต่า   หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 14
135 หนองนาคู   หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 6
136 ร่องนาเฟือง   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
137 สระดอนปู่ตา   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 4
138 สระน้ำ รพช.บ้านคำน้อย   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
139 สระน้ำสหกรณ์   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
140 หนองไข่   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
141 หนองดอนปู่ตา   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
142 หนองปลาดุก   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 3
143 หนองหญ้าแดง   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 8
144 ทำนบร่องเตย   โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 18
145 ประมงโรงเรียนม่วงโป้   โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
146 ประมงโรงเรียนบ้านนิคม   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
147 ทำนบบ้านสมัคคี   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 18
148 ทำนบปลาห้วยไร่   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
149 ประมงโรงเรียนบ้านโคกพระวินัย   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
150 ประมงโรงเรียนบ้านชูชาติ   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
151 ประมงโรงเรียนบ้านนาป่าแซง   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
152 ประมงโรงเรียนบ้านหินกอง   นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
153 ร่องปลากด   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
154 ทำนบห้วยน้ำบ่อ   หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 15
155 ทำนบห้วยน้ำผึ้ง   หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 15
156 อ่างเก็บน้ำห้วยบุญทัน 4 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 116
157 หนองแดง 1 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 4
158 สระน้ำรพช.บ้านโพนเมือง 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 10
159 หนองฮะ 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 3
160 สระสวนหม่อน 9 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 5
161 หนองมะหลาว 11 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 5
162 หนองแสง   ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 1
163 หนองถ่อน   ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 1
164 หนองฝั่งแดง   ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 4
165 หนองหินใหญ่   ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 1.5
166 หนองหินน้อย   ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 1
167 หนองดอนบักอ่อน 4 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 15
168 หนองตาปู 5 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
169 หนองดง 6 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
170 หนองบัวใหญ่ 6 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
171 หนองบัวน้อย 6 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
172 หนองกระโดน 7 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 25
173 สระน้ำ รพช.บ้านนาแวง 8 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 8
174 หนองหัวลิง 16 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 10
175 กุดบักดอน   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 13
176 สระป่าช้า   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
177 สระป๋าน้อย   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 5
178 สระหนองคึกฤทธิ์   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
179 หนองเชือก   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3.1
180 หนองโง้ง   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 4
181 หนองกระโยม   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12
182 หนองกุง   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2
183 หนองกุงเลิงจาน   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2.5
184 หนองกุดแข้   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2
185 หนองกุดมน   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 5
186 หนองกุดยาง   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 4
187 หนองชลประทาน   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 5
188 หนองตาใกล้   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
189 หนองบ่อพลาสติก   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 1
190 หนองบัว   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
191 หนองลางโคก   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 23
192 หนองสิม   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2
193 หนองห้วยหม้วย   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
194 หนองกุดยาว 1 พนา พนา อำนาจเจริญ 1
195 หนองคู่ 3 พนา พนา อำนาจเจริญ 5
196 หนองนาเทิง 3 พนา พนา อำนาจเจริญ 5
197 หนองขุ่น 4 พนา พนา อำนาจเจริญ 4
198 กุดพระเหลา 8 พนา พนา อำนาจเจริญ 10
199 หนองโคกป่าช้า   พนา พนา อำนาจเจริญ 2
200 หนองคอห่าน   พนา พนา อำนาจเจริญ 2
201 หนองบัว   พนา พนา อำนาจเจริญ 1
202 หนองสระหลวง   พนา พนา อำนาจเจริญ 4
203 หนองสร้างขอนพาด   พนา พนา อำนาจเจริญ 16
204 หนองเข็ญ   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
205 หนองเรือล่ม   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 3
206 หนองเลิงทุ่ม   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 20
207 หนองกุง   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 4
208 หนองกุดน้ำใส   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 10
209 หนองขอน   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
210 หนองดู่   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 30
211 หนองตากวน   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 20
212 หนองตึ้ง   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 1
213 หนองถ่ม   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
214 หนองนาใหญ่   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 1
215 หนองน้ำขาว   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 1
216 หนองบักแซว   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 3
217 หนองบัว   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
218 หนองปลากุ่ม   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 1.5
219 หนองป่าติ้ว   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 4
220 หนองลุมพุก   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 6
221 หยองหลู่   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 9
222 ทำนบห้วยบ่อ 1 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 50
223 แหล่งน้ำกสช.หนองน้ำเต้า 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 4
224 สระน้ำรพช.บ้านโพนเมือง 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 10
225 หนองน้ำเต้า 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 5
226 ประมงโรงเรียนบ้านโพนเมือง 8 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 2
227 หนองสระ 11 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 10
228 ทำนบร่องคำแม็ก 12 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 18
229 ประมงโรงเรียนโนนสูง 12 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 2
230 ทำนบหนองผีป่าช้า 13 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 18
231 สระน้ำรพช.บ้านนาแวง 8 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 8
232 ทำนบลำห้วยไร่ 10 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 50
233 ทำนบร่องหินดาน 12 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 22
234 ประมง ร.ร.จานลาน 12 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2
235 ทำนบปลาหนองดอนป่าช้า   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 18
236 ทำนบปลาห้วยไร่ 2 พนา พนา อำนาจเจริญ 42
237 ทำนบท่ามันปลา 10 พนา พนา อำนาจเจริญ 40
238 ทำนบท่ารังตอ 10 พนา พนา อำนาจเจริญ 30
239 ประมงโรงเรียนบ้านนาแสบง 6 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
240 ทำนบปลาห้วยนาน้อย 9 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 30
241 ประมง ร.ร.ดอนแดง   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
242 อ่างเก็บน้ำดอนหวาย 3 โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 106
243 อ่างเก็บน้ำดงบัง 1 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 20
244 อ่างเก็บน้ำห้วยคูณ 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 31
245 หนองห้วยน้อย 3,6,10,11 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 18
246 โคกหมาหิว   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 28.3
247 กุดเม็ก   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 9.6
248 หนองเกษตร   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
249 หนองเชียงวงศ์   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 12.5
250 หนองเฒ่า   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1.69
251 หนองเลิงถ่ม   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.38
252 หนองแก้วอำนวย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.25
253 หนองแซง   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11.3
254 หนองแวงใหญ่   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 4
255 หนองแวงน้อย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
256 หนองใต้   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.07
257 หนองใหญ่   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 5
258 หนองไฮ   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 6.39
259 หนองกุดสิม   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 4
260 หนองขอน   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 6.75
261 หนองขาม   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.25
262 หนองขุ่น   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 6.8
263 หนองช้างน้อย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.2
264 หนองชาติ   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.5
265 หนองดินดำ   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.25
266 หนองดูน   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1.41
267 หนองตานา   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.2
268 หนองทราย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 0.5
269 หนองทางช้าง   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
270 หนองบัว   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.25
271 หนองม่วง   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
272 หนองส้มธง   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10
273 หนองสระพัง   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 4.9
274 หนองสิม   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 4
275 หนองสีหาบุตร   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.5
276 หนองห้วยน้อย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10.16
277 หนองหว้า   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
278 หนองหิน   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 17.35
279 หนองอีเฒ่า   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.19
280 หนองอีอ๋อย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2
281 หนองคลอง   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
282 หนองชาติ   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
283 หนองม่วง   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
284 หนองลำดวน   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
285 หนองวัดป่าพรประสิทธิ์   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
286 หนองสิม   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 4
287 หนองหม้อแตก   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
288 หนองหมู่น้อย   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2
289 หนองหัวเสือ   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
290 หนองหัวช้าง   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
291 หนองแคน 4 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 9
292 สระ กสช.   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.5
293 สระวัดฟ้าห่วน   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 25
294 สระหนองผึ้ง   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
295 หนองเลิงเป็ด   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 62.5
296 หนองเหมือแอ่   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10.41
297 หนองแคน   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1.25
298 หนองกุง   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 5
299 หนองกุดปลานา   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.13
300 หนองควง   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1.5
301 หนองป่าช้า   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 6.25
302 หนองฟ้าห่วน   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 155.25
303 หนองหล่ม   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37.5
304 หนองแสง 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 5
305 หนองวัดดอนชี 15 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 8
306 ชลประทานดงบัง   ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 150
307 หนองโสกบก   ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 50
308 หนองซะ   ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 26.48
309 หนองนกหอ 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 32
310 หนองบัว 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3
311 หนองไหล 5 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 7
312 ทำนบปลาโคกบักเคลือ   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 13.13
313 หนองแคน   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3
314 หนองไหล   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 9.38
315 หนองชาติ   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.13
316 หนองบัง   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.94
317 หนองบัว   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10
318 หนองปลิง   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3
319 หนองหัวช้าง   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.94
320 หนองใผ่โคก 7 อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 5
321 หนองบก 7 อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 6
322 หนองไผ่โคก   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
323 หนองไผ่บ้าน   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10
324 หนองบก   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.48
325 หนองยาง   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1.19
326 หนองหิ้ง   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.07
327 อ่างเก็บน้ำหนองมะเบือ   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 250
328 อ่างเก็บน้ำหนองมะฮุก   จิกคู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 158
329 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่   จิกคู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 52
330 อ่างเก็บน้ำหนองสามขา   รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 800
331 หนองงูเหลือม   เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 20
332 หนองขุมเหล็ก   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 32
333 หนองจอก   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 16
334 หนองบัวใหญ่   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 6
335 หนองผักตบ   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 1
336 หนองหญ้าวังกา   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 10
337 หนองหิน   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 1
338 หนองปลาบู่   จิกคู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 6
339 หนองห้วยลำ   สร้างก่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 6
340 หนองเดิ่น   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2
341 หนองเสียว   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2
342 หนองแก้ว   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2
343 หนองตอ   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 4.2
344 หนองสะแบก   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 200
345 หนองขาม   เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2
346 หนองบัวใหญ่   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 16
347 หนองเจ้าบ้าน   คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 15
348 หนองสระ   คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 15
349 หนองเทา   จิกคู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 50
350 หนองใหญ่   จิกคู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 8
351 หนองคำผึ้ง   รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 17
352 หนองสีโว   สร้างก่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24
353 หนองบ่อโสก   หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 50
354 หนองยาง   หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 11

 

บัญชีรายชื่อแหล่งน้ำเปิด

จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ          ชื่อแหล่งน้ำ                                      สถานที่ตั้ง เนื้อที่
   หมู่     ตำบล    อำเภอ    จังหวัด  (ไร่)
1 ห้วยไผ่ 2 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
2 ลำห้วยยาง   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
3 ห้วยหนองเม็ก   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
4 ลำห้วยทราย   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 75
5 ห้วยละโอง   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
6 ลำห้วยหลี่   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
7 ห้วยตาต้อม   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 18.75
8 ห้วยนาไฮ   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
9 ลำห้วยบ่อ   นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
10 ห้วยเอี่ยนด่อน   นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11.25
11 ฝายกั้นน้ำถ้ำผักหวาน   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 112
12 ฝายกั้นน้ำห้วยยาง   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 112
13 ลำห้วยม่วง   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
14 ห้วยกอก   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
15 ห้วยบ้าน   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
16 ห้วยละโอง   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
17 ห้วยยอดขาม 5 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
18 ลำห้วยผีบ้า   นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
19 ห้วยละอง 12 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
20 ลำห้วยยาง   นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
21 ลำเซบาย   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 200
22 ลำห้วยใหญ่   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
23 ห้วยคำเผือ   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ   อำนาจเจริญ 40
24 ลำเซบาย   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 262.5
25 ลำห้วยปลาแดก   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1,000
26 ลำห้วยผีบ้า   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 87
27 ลำห้วยหนองบัว   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 87.5
28 ห้วยผักพิพวย   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 90
29 ฝายน้ำล้นห้วยปลาแดก 6 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 22
30 ลำห้วยแซง   ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 45
31 ลำห้วยแซว   หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37
32 ห้วยจันลัน   หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
33 ห้วยซ่อม   หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 3
34 ห้วยเตย   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
35 ห้วยทมใหญ่   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
36 ห้วยมุ่งสมบัติ   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
37 ห้วยส้ม   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 50
38 ห้วยทบ   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
39 ห้วยกระแสน   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 15
40 ห้วยน้ำลอด   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
41 ห้วยภูงา   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12
42 ห้วยหินลาด   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
43 ห้วยหินแฮ่   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
44 ห้วยน้ำคำ   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
45 ฝายน้ำล้นห้วยคันแก   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
46 ฝายน้ำล้นห้วยทราย   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 100
47 ฝายน้ำล้นบ้านวินัยดี   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
48 ฝายน้ำล้านห้วยกำปี๊   นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
49 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลา   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
50 ฝายน้ำล้นบ้านนาผาง   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
51 ทำนบห้วยยาง   นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 60
52 ฝายน้ำล้นดอนม่วง 6 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 50
53 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลาบ.นายุง 8 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 50
54 ลำเชบก 7 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 50
55 ลำห้วยตาเหี่ยว   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 23
56 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลาบ.นาสะแบง 6 พนา พนา อำนาจเจริญ 50
57 ลำห้วยยามป้อม   พนา พนา อำนาจเจริญ 2
58 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลา 11 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 50
59 ฝายน้ำล้นบ้านเสารีก 2,5 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 60
60 ลำห้วยพระเหลา บ.ตำแย   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 200
61 ทำนบห้วยนาแสง 6 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 20
62 ทำนบห้วยเสี้ยว 2 พนา พนา อำนาจเจริญ 10
63 ฝายน้ำล้นห้วยจันลัน 4,5,13 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 93.75
64 ลำเซบาย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 375
65 ห้วยโพธิ์   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37.5
66 ห้วยจัญรัญ   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 93.75
67 ห้วยน้อย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 25
68 ชลประทานดอนหวาย   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 18.75
69 ลำห้วยแดง   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 24.38
70 ลำห้วยค้อ   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 14.63
71 ลำห้วยคูณ   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 15
72 ลำห้วยดูน   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 15
73 ห้วยคูณ   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 12.19
74 ร่องพอก   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 28.13
75 ลำเซบก   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 250
76 ลำเซปิด   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37.5
77 ลำห้วยจัญรัญ   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 93.75
78 ห้วยนาแซง   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 46.88
79 ห้วยพระเหลา   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37.5
80 ห้วยห่องข่า   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37.5
81 ลำเซบก   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 22.5
82 ลำห้วยกุดสะเดา   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 15
83 ลำห้วยดูน   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 18.75
84 ฝายน้ำล้นห้วยคล้อ 3,8 ,11 อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 25
85 ลำห้วยแก   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 22.5
86 ลำห้วยห้วยค้อ   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 22.5
87 ลำห้วยอีหนั่ง   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 15
88 ฝายน้ำล้นลำเซบก   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 400
89 ฝายน้ำล้นลำเซบก   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 40
90 ลำเซน้อย   คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 70
91 ลำเซบาย   คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 200

 

สรุปแหล่งน้ำในจังหวัดอำนาจเจริญ

  1. จำนวนแหล่งน้ำปิดทั้งหมด  จำนวน  354  แห่ง  พื้นที่ 18,797 ไร่
  2. จำนวนแหล่งน้ำเปิดทั้งหมด  จำนวน   91  แห่ง   พื้นที่ 6,128  ไร่