ทะเบียนประมง ทบ.1-3

ทะเบียนประมง ทบ.1-3 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 318 ครั้ง


ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดอำนาจเจริญ (ทบ.๑)
ลำดับ อำเภอ เกษตรกร (ราย)  เนื้อที่เลี้ยง (ไร่)  หมายเหตุ
1 ชานุมาน                  1,439          1,256.067  
2 ปทุมราชวงศา                  1,234             805.734  
3 พนา                  1,192             792.538  
4 เมืองอำนาจเจริญ                  1,851          1,312.469  
5 ลืออำนาจ                  1,967          1,512.013  
6 เสนางคนิคม                  1,448          1,062.013  
7 หัวตะพาน                  1,170             745.272  
รวม                10,301          7,486.106  
         
         
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการด้านการประมง ( ทบ.๒ )
ลำดับ ประเภทกิจการ จำนวน  หมายเหตุ   
1 ห้องเย็น 2    
2 ผู้นำเข้าและส่งออก 6    
รวม 8    
         
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ.3 )  
         
         - เกษตรกรผู้ทำการประมง (ชาวประมง) จำนวน  358  ราย