ทบ.1-3 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 201 ครั้ง

 

การขึ้นทะเบียนประมง ทบ.1 , ทบ.2 , ทบ.3 

จังหวัดอำนาจเจริญ 2563

การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จำนวน 9,797  ราย พื้นที่ 10,713.78 ไร่

เลี้ยงแบบยังชีพ  ปลาน้ำจืด จำนวน  9,713  ราย  พื้นที่ 10,058.56ไร่

 สัตว์น้ำอื่นๆ  10  ราย พื้นที่ 29.48 ไร่

            - กบ                             จำนวน   3  ราย                      พื้นที่  0.32 ไร่

            - กุ้งก้ามกราม              จำนวน   1  ราย                        พื้นที่  5 ไร่

            - กุ้งก้ามแดง/กุ้งเครฟิช            จำนวน 4  ราย              พื้นที่  13 ไร่

            - จระเข้น้ำจืด               จำนวน  2  ราย                         พื้นที่  10.15 ไร่

      2. เลี้ยงแบบพาณิชย์  74  ราย พื้นที่ 626.75 ไร่      

            - ฟาร์มเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ   จำนวน  74  ฟาร์ม  พื้นที่ 626.75 ไร่   

รวม    9,797 ราย   

 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)    จำนวน 8 ราย

- ห้องเย็น                     จำนวน  2 ราย

            - ผู้นำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ   จำนวน  6 ราย

 

การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)  จำนวน  193 ราย