นิทรรศการด้านประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


นิทรรศการด้านประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญร่วมจัดนิทรรศการด้านการประมง ในงานฮีตสิบสอง และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการนำเสนอนิทรรศการในหัวข้อศาสตร์พระราชา และมีการจัดแสดงปลาไทย เช่น ปลากระแห ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยขาว ฯลฯ วิธีเพาะพันธุ์ปลานิล อาหารปั้นก้อน และการเลี้ยงปลาในนาข้าว และยังมีกิจกรรมตอบปัญหาด้านการประมง งานจัดระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   219    ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  170  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร...  122  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   117  ประมงอำเภอชานุมาน ตรวจเยี่ยม ศพก.ย่อย รายนางนงเยาว์ รุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลชานุ...  113  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  100  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  99  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  95  ประมงอำเภอลืออำนาจ ตรวจความเรียบร้อยร้าน Fisherman shop @amnatcharoen และ เยี่ยม...  91  Fisherman Market  ณ ตลาดสินค้าเกษตร หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจ...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    amnatfpo@gmail.com   045452027   045452027   แฟนเพจ