นิทรรศการด้านประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


นิทรรศการด้านประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญร่วมจัดนิทรรศการด้านการประมง ในงานฮีตสิบสอง และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการนำเสนอนิทรรศการในหัวข้อศาสตร์พระราชา และมีการจัดแสดงปลาไทย เช่น ปลากระแห ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยขาว ฯลฯ วิธีเพาะพันธุ์ปลานิล อาหารปั้นก้อน และการเลี้ยงปลาในนาข้าว และยังมีกิจกรรมตอบปัญหาด้านการประมง งานจัดระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ช...  217   ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  215  ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สารจำพวกเบื่อเมาหรือวัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว...  207  กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นกองทุนและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงก...  193  ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอ...  156  สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่...  150  จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   134  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญออกเก็บข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้ประกอบการเ...  127  ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่...  121  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ