ร่วมต้อนรับ นายสยาม เสริมทรัพย์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ พร้อมคณะ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ มาให้คำแนะนำโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านโคกสว่าง(สวนโชคมูลพันธ์) ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ร่วมต้อนรับ นายสยาม เสริมทรัพย์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ พร้อมคณะ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ มาให้คำแนะนำโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านโคกสว่าง(สวนโชคมูลพันธ์) ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ นายสยาม เสริมทรัพย์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ พร้อมคณะ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ มาให้คำแนะนำโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านโคกสว่าง(สวนโชคมูลพันธ์) ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ..คลิก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายสันติ สีสด ประมงอำเภอลืออำนาจ ร่วมต้อนรับ นายสยาม เสริมทรัพย์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ พร้อมคณะ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ มาให้คำแนะนำโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านโคกสว่าง(สวนโชคมูลพันธ์) ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภาฯ นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร... จำนวนผู้อ่าน 147  กรมประมง...เตือนประชาชนระวัง!! พิษร้ายจากปลาปักเป้า แม้บริโภคเพียงเล็กน้อยแต่สามารถเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ กรมประมง...เตือนประชาชนระวัง!! พิษร้ายจากปลาปักเป้า แม้บริโภคเพียงเล็กน้อยแต่สาม... จำนวนผู้อ่าน 108  "สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้... จำนวนผู้อ่าน 105 ...กรมประมง...แจ้งเตือน  ...กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาว ... จำนวนผู้อ่าน 99 ประเพณีอีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565  ประเพณีอีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565   จำนวนผู้อ่าน 93 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตามผลการดำเนินงาน ศพก.หลัก ที่ได้รับงบเงินอุดหนุน  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตามผลการดำเนินงาน ศพก.หลัก ที่ได้รับงบเ... จำนวนผู้อ่าน 86 กิจกรรมทอดแหจับปลา แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมทอดแหจับปลา แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนา... จำนวนผู้อ่าน 86 ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่และวางไข่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2566 ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่และวางไข่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ป... จำนวนผู้อ่าน 70  "ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q RESTAURANT) และตรวจรับรอง... จำนวนผู้อ่าน 65  "สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritec... จำนวนผู้อ่าน 63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

    รายละเอียด 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000  email  amnatfpo@gmail.com  โทรศัพท์ 045452027  FAX 045452027  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6