ติดตามและเยี่ยมชมกิจกรรมเพาะพันธุ์กบศพก.อำเภอเสนางคนิคม (นายวินิจ สุภาจันทร์)

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ติดตามและเยี่ยมชมกิจกรรมเพาะพันธุ์กบศพก.อำเภอเสนางคนิคม (นายวินิจ สุภาจันทร์) 22 พ.ค. 63 นางสาววิราวรรณ คำมา ประมงอำเภอเสนางคนิคม ติดตามและเยี่ยมชมกิจกรรมเพาะพันธุ์กบศพก.อำเภอเสนางคนิคม (นายวินิจ สุภาจันทร์) โดยได้รับการสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์จากศพจ.อจ. เกษตรกรเริ่มเพาะช่วงต้นเดือนเมษายน-ปัจจุบัน รวม 5 รุ่น ผลผลิตลูกอ๊อดจำหน่ายกก.ละ 200 บาท กบตัวละ 1-2 บาท เป็นลูกค้าจากชุมชนและใกล้เคียง ซึ่งมีทั้งเดินทางมาซื้อเองและอุดหนุนที่ตลาดนัดชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  269   จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   179  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  156  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  156  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  148  จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...  144  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    142  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   137  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารศินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผล...  133  ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบม...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ