ออกติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำทำนบปลาโคกหมาหิว  ม.4,5,12,13  ต.เปือย และทำนบปลาโคกบักเคลือ ม.6 ต.ดงมะยาง  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ออกติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำทำนบปลาโคกหมาหิว  ม.4,5,12,13  ต.เปือย และทำนบปลาโคกบักเคลือ ม.6 ต.ดงมะยาง  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ วันที่ 22,24 เม.ย.63 นายสันติ สีสด ประมงอำเภอลืออำนาจ  พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นวก.ประมง และ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำนาจเจริญ ได้ไปดำเนินการ สุ่ม ชั่ง วัด การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม และปล่อยหอยขม เพื่อให้ออกลูก เป็นอาหารเป็นอาหารของกุ้ง ในแหล่งน้ำ ทำนบปลาโคกหมาหิว  ม.4,5,12,13  ต.เปือย และทำนบปลาโคกบักเคลือ ม.6 ต.ดงมะยาง  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   218   แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   208   ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  164  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร...  117  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   116  ประมงอำเภอชานุมาน ตรวจเยี่ยม ศพก.ย่อย รายนางนงเยาว์ รุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลชานุ...  111  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  98  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  98  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  94  ประมงอำเภอลืออำนาจ ตรวจความเรียบร้อยร้าน Fisherman shop @amnatcharoen และ เยี่ยม...  88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    amnatfpo@gmail.com   045452027   045452027   แฟนเพจ