ออกติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำทำนบปลาโคกหมาหิว  ม.4,5,12,13  ต.เปือย และทำนบปลาโคกบักเคลือ ม.6 ต.ดงมะยาง  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ออกติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำทำนบปลาโคกหมาหิว  ม.4,5,12,13  ต.เปือย และทำนบปลาโคกบักเคลือ ม.6 ต.ดงมะยาง  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ วันที่ 22,24 เม.ย.63 นายสันติ สีสด ประมงอำเภอลืออำนาจ  พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นวก.ประมง และ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำนาจเจริญ ได้ไปดำเนินการ สุ่ม ชั่ง วัด การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม และปล่อยหอยขม เพื่อให้ออกลูก เป็นอาหารเป็นอาหารของกุ้ง ในแหล่งน้ำ ทำนบปลาโคกหมาหิว  ม.4,5,12,13  ต.เปือย และทำนบปลาโคกบักเคลือ ม.6 ต.ดงมะยาง  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ช...  217   ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  215  ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สารจำพวกเบื่อเมาหรือวัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว...  207  กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นกองทุนและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงก...  193  ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอ...  156  สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่...  150  จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   134  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญออกเก็บข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้ประกอบการเ...  127  ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่...  121  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ