สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เรียนรู้วิธีการสุ่มตรวจชั่งวัด กุ้งก้ามกราม โครงการสร้างอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร และปล่อยกุ้งก้ามกราม ณ แหล่งน้ำหนองกุดค้าว บ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เรียนรู้วิธีการสุ่มตรวจชั่งวัด กุ้งก้ามกราม โครงการสร้างอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร และปล่อยกุ้งก้ามกราม ณ แหล่งน้ำหนองกุดค้าว บ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-16  |   ข่าววันที่: 2020-03-15 |  อ่าน: 9 ครั้ง
 

วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เรียนรู้วิธีการสุ่มตรวจชั่งวัดกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร และปล่อยกุ้งก้ามกราม ณ แหล่งน้ำหนองกุดค้าว บ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (153)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (150) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (141) แบนp2.. (135) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (103) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (102) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (95) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (86) แบนp1.. (85) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (79) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (78) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (77) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (75) แบนp4.. (67) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (64) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (62) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (61)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (60) สัตว์น้ำควบคุม.. (57) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (57)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000