ร่วมจัดรายการวิทยุ “รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร"

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมจัดรายการวิทยุ “รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร" 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-17  |   ข่าววันที่: 2020-02-14 |  อ่าน: 11 ครั้ง
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายดรุณศักดิ์  ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายกัณฑ์เอนก  บรรลือ เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมจัดรายการวิทยุ “รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร” “รายการเพื่อนชาวสวนยาง” และ “รายการคุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์” วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.10 -11.00 น. ถ่ายทอดเสียงผ่านคลื่น FM ความถี่ 103.25 MHz สวท.อำนาจเจริญ สายหน้าไมค์โทร 045-523070 ดำเนินรายการโดย : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้

1 เตือนภัยโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งอุณหภูมิอากาศได้น้ำสูงปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆลดน้อยลงถ้ามีฝนตกในภูมิอากาศและน้ำในน้ำจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสภาวะต่างๆจะมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยงโดยตรงทำให้สัตว์น้ำเครียดอ่อนแอและยอมรับเชื้อโรคง่ายๆโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงน้ำในกระชังแม่น้ำลำน้ำสาขาอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำต่างๆ

2 โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน โดยจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการปล่อยพันธุ์ กุ้งก้ามกรามจำนวน 105 แห่ง เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมีค่าสูง และแหล่งน้ำในชุมชนมีผลผลิตกุ้งก้ามกรามเพิ่มขึ้น

3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทอดแหปลา ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 1) ห้วยบุญทัน บ้านผึ้ง ตำบลจานลานอำเภอพนา เพื่อหาทุนซื้อลูกปลาปล่อยในปีต่อไป 2) สระร่องศาลา บ้านนาคำตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา เพื่อหารายได้สร้างกำแพงวัดนาคำ 3) สระน้ำสาธารณะเก่าน้ำคำ บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (154)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (151) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (142) แบนp2.. (137) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (106) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (104) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (96) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (88) แบนp1.. (87) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (81) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (80) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (79) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (76) แบนp4.. (68) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (66) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (64) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (63)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (61) งบประมาณ.. (59) สัตว์น้ำควบคุม.. (58)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000