กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งร่วมกันทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ(กร่ำ) ในแหล่งน้ำและสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำโดยใช้ฟางและปุ๋ยคอก  ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งร่วมกันทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ(กร่ำ) ในแหล่งน้ำและสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำโดยใช้ฟางและปุ๋ยคอก  ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-11  |   ข่าววันที่: 2020-02-08 |  อ่าน: 12 ครั้ง
 

7 -8 กุมภาพันธ์ 2563 นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งร่วมกันทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ(กร่ำ) ในแหล่งน้ำและสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำโดยใช้ฟางและปุ๋ยคอก  ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ หนองร่องนาเฟือง บ้านตาดน้อย ต.ห้วย หนองโสกบก บ้านโสกใหญ่ ต.ลือ และหนองฝายห้วยหลวง บ้านสามัคคี ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (153)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (149) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (140) แบนp2.. (135) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (103) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (102) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (95) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (85) แบนp1.. (85) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (79) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (78) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (77) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (74) แบนp4.. (67) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (64) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (62) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (61)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (59) สัตว์น้ำควบคุม.. (57) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (57)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000