ร่วมสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ และสร้างที่หลบซ่อนสัตว์น้ำวัยอ่อน ในแหล่งน้ำหนองเลิงเป็ด บ้านฟ้าห่วน - นาอุดม ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งเก่า ปี 2560 (หนองเลิงเป็ด)

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ และสร้างที่หลบซ่อนสัตว์น้ำวัยอ่อน ในแหล่งน้ำหนองเลิงเป็ด บ้านฟ้าห่วน - นาอุดม ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งเก่า ปี 2560 (หนองเลิงเป็ด) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-02  |   ข่าววันที่: 2020-01-22 |  อ่าน: 43 ครั้ง
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายสันติ สีสด ประมงอำเภอลืออำนาจ และคณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งเก่า ปี 2560 (หนองเลิงเป็ด) ร่วมสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ และสร้างที่หลบซ่อนสัตว์น้ำวัยอ่อน ในแหล่งน้ำหนองเลิงเป็ด บ้านฟ้าห่วน - นาอุดม ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (154)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (151) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (142) แบนp2.. (137) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (106) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (104) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (96) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (88) แบนp1.. (87) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (80) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (80) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (78) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (76) แบนp4.. (68) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (66) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (64) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (63)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (61) งบประมาณ.. (59) สัตว์น้ำควบคุม.. (58)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000