ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-12-20  |   ข่าววันที่: 2019-12-12 |  อ่าน: 28 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายพิจิตร บุญทัน, นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายพิจิตร บุญทัน, นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (154)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (151) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (142) แบนp2.. (137) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (106) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (105) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (96) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (88) แบนp1.. (87) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (81) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (81) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (79) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (76) แบนp4.. (68) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (66) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (64) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (64)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (61) งบประมาณ.. (59) สัตว์น้ำควบคุม.. (58)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000