การประกวดเมนูปลานิล ในงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี2562

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

การประกวดเมนูปลานิล ในงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี2562  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-12-20  |   ข่าววันที่: 2019-12-06 |  อ่าน: 31 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นคณะกรรมการประกวดเมนูปลานิล ณ ร้านนิทรรศการประมง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มแปรรูปด้านประมง ประชาชนให้ความสนใจและสมัครเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันดังกล่าวประกาศผลการประกวดเมนูปลานิล ดังนี้

?? ชนะเลิศ ได้แก่ “ ต้มโคล้งปลานิลย่าง ” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร หมู่ 7 บ้านนาสะอาด อ.เสนางคนิคม
?? รองชนะเลิศอับดับ 1 ได้แก่ “แกงส้มปลานิล” กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง อ.ลืออำนาจ
?? รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “เมี่ยงปลาแดดเดียว” ศูนย์เรียนรู้ภูริภัทรเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านจิก อ.พนา
?? รางวัลชมเชย ได้แก่ “ปลานิลทอดสมุนไพร” นางสาวสุดารัตน์ จันทรลุทิน อ.เมืองอำนาจเจริญ
?? รางวัลชมเชย ได้แก่ “ยำปลานิลสมุนไพร” นางสมหมาย สมน้อย อ.ปทุมราชวงศา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (156)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (152) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (143) แบนp2.. (140) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (118) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (112) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (98) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (89) แบนp1.. (88) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (83) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (82) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (80) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (78) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (77) แบนp4.. (70) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (68) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (66)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (63) งบประมาณ.. (61) สัตว์น้ำควบคุม.. (60)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000