หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดนิทรรศการด้านการประมงในงานฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี2562

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดนิทรรศการด้านการประมงในงานฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-12-02  |   ข่าววันที่: 2019-12-01 |  อ่าน: 27 ครั้ง
 

หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดนิทรรศการด้านการประมงในงานฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี2562 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 โดยได้จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา "ปลานิลพระราชทาน" นิทรรศการกุ้งก้ามกราม โดยได้นำกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนำผลผลิตมาจำหน่ายภายในงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2562 มีการประกวดปลานิลใหญ่ มีเกษตรกรผู้สนใจนำปลานิลเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (155)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (151) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (142) แบนp2.. (138) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (107) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (105) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (97) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (88) แบนp1.. (87) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (81) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (81) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (79) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (76) แบนp4.. (68) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (66) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (64) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (64)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (61) งบประมาณ.. (59) สัตว์น้ำควบคุม.. (58)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000