พิธีมอบเกียรติบัตรสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีมอบเกียรติบัตรสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-30  |   ข่าววันที่: 2019-10-30 |  อ่าน: 23 ครั้ง
 

วันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562  นายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (ชั้น 4)  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง ตำบลไร่ขี  อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ปรากฎต่อสาธารณชนทั่วไป เป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจ ในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะเกิดผลต่อประเทศโดยรวมต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (156)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (152) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (143) แบนp2.. (140) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (118) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (112) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (98) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (89) แบนp1.. (89) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (83) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (82) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (80) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (78) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (77) แบนp4.. (71) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (68) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (66)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (63) งบประมาณ.. (61) สัตว์น้ำควบคุม.. (60)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000