คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-25  |   ข่าววันที่: 2019-10-24 |  อ่าน: 62 ครั้ง
 

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายพรพิทักษ์  ตียาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยหน่วยงานฯ ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ และแจกจุลินทรีย์ (ปม.1) ให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน  ณ  บ้านนาสีนวล ต.หนองสามสี อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยมีเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 100 ครัวเรือน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (275)  การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (250) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (224) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (222) แบนp2.. (214) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (196) ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ.. (191) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (189) ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย.. (176) แบนp1.. (162) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (157) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (152) แบนp4.. (152) สัตว์น้ำควบคุม.. (146) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (142) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (140) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (138) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (134) งบประมาณ.. (134) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน .. (130)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000