ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-13  |   ข่าววันที่: 2019-09-11 |  อ่าน: 38 ครั้ง
 

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562 โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญให้มีการประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำหรับอำเภอทุกอำเภอให้ประชุมผ่านระบบ VDC 
    โดยจังหวัดอำนาจเจริญจะได้รับผลกระทบตามคาดหมายลักษณะอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอำนาจเจริญ ห้วงวันที่ 12-13-14 ก.ย. 62 มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ห้วงวันที่ 15-16-17 มีปริมาณน้ำฝนเบาบางลง และห้วงวันที่ 18-19 ก.ย.62 มีปริมาณน้ำฝนเป็นปกติ ซึ่งจะเป็นไปตามห้วงฤดูฝน และคาดว่าในฤดูฝนนี้จะขาดหายไปหลังวันที่ 10 ตุลาคม 2562


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (153)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (149) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (140) แบนp2.. (135) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (103) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (102) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (95) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (85) แบนp1.. (85) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (79) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (78) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (77) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (74) แบนp4.. (67) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (64) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (62) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (61)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (59) สัตว์น้ำควบคุม.. (57) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (57)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000