โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ รร.บ้านขามหัวดอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ รร.บ้านขามหัวดอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |   ข่าววันที่: 2019-03-27 |  อ่าน: 30 ครั้ง
 

วัันที่ 27 มีนาคม 2562 นายดรุณศักดิ์  ใจเกื้อ ประมงจังหวัด พร้อมด้วย นางจิรันธนิน ปกิรณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายโอภาษ บรรลือ ประมงอำเภอพนา นางสาคร  โสภา ประมงอำเภอลืออำนาจ นางจันทร์เพ็ญ  สายเมฆ เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านขามหัวดอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (214)  การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (206) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (198) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (194) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (180) แบนp2.. (179) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (174) ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ.. (161) ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย.. (142) แบนp1.. (138) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (133) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (132) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (126) สัตว์น้ำควบคุม.. (123) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (122) แบนp4.. (122) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (120) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (117) งบประมาณ.. (117) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (113)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000