ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-12-25  |   ข่าววันที่: 2018-12-20 |  อ่าน: 229 ครั้ง
 

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ และสำนักงานประมงอำเภอชานุมาน จัดประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ให้ความรู้ด้านการเตรียมบ่อ การทำปุ๋ยหมักในบ่อ การเลี้ยงปลากินพืช การทำอาหารปั้นก้อน การทำจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น และการป้องกันโรคของสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 93 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000