ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-09-17  |   ข่าววันที่: 2018-09-07 |  อ่าน: 364 ครั้ง
 

 7 ก.ย. 61 นายดรุณศักดิ์ ใจเกือ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ ผชช.ทวี วิพุธทานุมาศ และคณะ คณะกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 จังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบดีเด่นด้านการประมง ราย นายศราวุฒิ มูลพันธ์ ม.9 บ.ฟ้าห่วน ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (892)  ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2564.. (690) ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยง "จระเข้".. (654) ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ.. (551) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (527) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (523) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน .. (496) ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย.. (440) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (430) แบนp1.. (394) สัตว์น้ำควบคุม.. (393) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (387) บจป.3.. (387) บยศ.5.. (371) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (364) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (359) หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง.. (353) โครงการปลาหน้าวัด.. (334) คณะกรรมการแหล่งน้ำธนาคารปลาหนองคู จำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำโครงการธนาคารผลผลิตสินค้าเกษตรฯ.. (332) ประมงอำเภอชานุมาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ โครงการตามแผนปฏิบัติฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2562 .. (329)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000