"ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q RESTAURANT) และตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (ตลาด Q) ปีงบประมาณ 2566"

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


"ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q RESTAURANT) และตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (ตลาด Q) ปีงบประมาณ 2566" 

ข่าวประชาสัมพันธ์


"ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q RESTAURANT) และตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (ตลาด Q) ปีงบประมาณ 2566"

    วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิระวรรณ ระยัน ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวดวงตา ยาสาไชย เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน ร่วมกับ คณะทำงานตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) และตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (ตลาด Q) ปีงบประมาณ 2566 ลงพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม,อำเภอปทุมราชวงศา,อำเภอชานุมาน,อำเภอลืออำนาจ และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) และตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (ตลาด Q) ปีงบประมาณ 2566 มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้
 - ตรวจรับรองตลาดสดเทศบาล 1
16 แผง ตรวจติดตาม 2 ต่ออายุ 14
 - ตลาดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา 3 แผง ตรวจติดตาม 3
 - ตลาดสดเทศบาลตำบลชานุมาน 5 แผง ตรวจติดตาม 5
 - ตลาดเทศบาลตำบลอำนาจ 2 แผง ตรวจติดตาม 2
 - ร้านค้าหน้าฟาร์ม บัญชาหมูสด อ.ลืออำนาจ 1 แผง สมัครใหม่
 - ตลาดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 2 แผง ติดตาม 2
 - สตีฟออร์แกนิคฟาร์ม 1 ร้าน ติดตาม
 - ตลาดสดเอกชนวิชิตสิน 15 ร้าน ติดตาม 13 ต่ออายุ 2
 - ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) 17 ร้าน ติดตาม 12
ต่ออายุ 5

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภาฯ นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร... จำนวนผู้อ่าน 153  กรมประมง...เตือนประชาชนระวัง!! พิษร้ายจากปลาปักเป้า แม้บริโภคเพียงเล็กน้อยแต่สามารถเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ กรมประมง...เตือนประชาชนระวัง!! พิษร้ายจากปลาปักเป้า แม้บริโภคเพียงเล็กน้อยแต่สาม... จำนวนผู้อ่าน 115  "สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้... จำนวนผู้อ่าน 110 ประเพณีอีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565  ประเพณีอีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565   จำนวนผู้อ่าน 97 กิจกรรมทอดแหจับปลา แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมทอดแหจับปลา แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนา... จำนวนผู้อ่าน 94 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตามผลการดำเนินงาน ศพก.หลัก ที่ได้รับงบเงินอุดหนุน  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตามผลการดำเนินงาน ศพก.หลัก ที่ได้รับงบเ... จำนวนผู้อ่าน 91 ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่และวางไข่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2566 ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่และวางไข่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ป... จำนวนผู้อ่าน 88 ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ พื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ พื้นที... จำนวนผู้อ่าน 73  "ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญตรวจส... จำนวนผู้อ่าน 73  "ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q RESTAURANT) และตรวจรับรอง... จำนวนผู้อ่าน 73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

    รายละเอียด 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000  email  amnatfpo@gmail.com  โทรศัพท์ 045452027  FAX 045452027  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6