ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง ในพื้นที่ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง ในพื้นที่ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ "ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ"

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
นางวิระวรรณ ระยัน ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ประมงอำเภอชานุมาน ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอชานุมาน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2564 โดยรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง ในพื้นที่ตำบลโคกสารอำเภอชานุมาน จากผู้แทนผู้ทำการประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกสาร เพื่อวางแผนและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชาวประมงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   175   ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   159   ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  112  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   101  จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" ประจำ...  99  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  85  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  80  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  79  ประมงอำเภอลืออำนาจ ตรวจความเรียบร้อยร้าน Fisherman shop @amnatcharoen และ เยี่ยม...  77  Fisherman Market  ณ ตลาดสินค้าเกษตร หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจ...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ