ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม 

ข่าวประชาสัมพันธ์


‘’สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม”

?วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร และตรวจสอบการเลี้ยงสัตว์น้ำต้องห้ามประเภทสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

จากการตรวจสอบไม่พบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องห้ามดังกล่าว สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามปล่อยสัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม แก่เกษตรกร

โดยเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีสัตว์น้ำดังกล่าวอยู่ในครอบครอง สามารถติดต่อส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-4545-2027 ในวันและเวลาราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   218   แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   209   ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  165  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร...  118  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   117  ประมงอำเภอชานุมาน ตรวจเยี่ยม ศพก.ย่อย รายนางนงเยาว์ รุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลชานุ...  111  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  98  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  98  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  95  ประมงอำเภอลืออำนาจ ตรวจความเรียบร้อยร้าน Fisherman shop @amnatcharoen และ เยี่ยม...  88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    amnatfpo@gmail.com   045452027   045452027   แฟนเพจ