จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" ประจำปี 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.09 น. จังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน และหน่วยงานสังกัดประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมปล่ยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ แหล่งน้ำหนองสระ หมู่ที่ 2 ,11 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และฟื้นฟูให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันประมงแห่งชาติของทุกปี โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีปล่ยพันธ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ พี่น้องประชาชนชาวตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำโดยพร้อมเพรียง 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   218   แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   209   ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  165  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร...  118  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   116  ประมงอำเภอชานุมาน ตรวจเยี่ยม ศพก.ย่อย รายนางนงเยาว์ รุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลชานุ...  111  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  98  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  98  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  95  ประมงอำเภอลืออำนาจ ตรวจความเรียบร้อยร้าน Fisherman shop @amnatcharoen และ เยี่ยม...  88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    amnatfpo@gmail.com   045452027   045452027   แฟนเพจ