ติดตามงานโครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(EAFM)ชุมชนประมงแม่น้ำโขง

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ติดตามงานโครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(EAFM)ชุมชนประมงแม่น้ำโขง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


20 เมษายน 2565??

>>>นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตามงานโครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(EAFM)ชุมชนประมงแม่น้ำโขง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เพื่อวางแผนการดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณเขตอนุรักษ์ชุมชนแก่งต่างหล่างริมฝั่ง แม่น้ำโขง พร้อมทั้งติดตามสอบถามผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ที่ประสบปัญหาการทำการประมงเนื่องจากระบบนิเวศแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไป และปฏิบัติงานติดตามงานโครงการเพียงหลวง 9 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการมอบปัจจัยในช่วงเปิดภาคเรียนด้วย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรจังหวัดอำนา...  239   สร้างเสริมองค์ความรู้และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการย...  186  กิจกรรมกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market    181  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ภัยแล้ง   180  ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สารจำพวกเบื่อเมาหรือวัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว...  169  กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นกองทุนและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงก...  167  จังหวัดอำนาจเจริญจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิร...  167  แนวทางปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   161  ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  150  กรมประมง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ชาวประมง เจ้าของสถานแ...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ