ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่างนาฝาย อ.พนา จ.อำนาจเจริญ จัดทำคอกอาหารธรรมชาติ สร้างคอกอนุบาลลูกปลา สร้างบ่อซีเมนต์

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่างนาฝาย อ.พนา จ.อำนาจเจริญ จัดทำคอกอาหารธรรมชาติ สร้างคอกอนุบาลลูกปลา สร้างบ่อซีเมนต์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เรียนรู้ อยู่เคียงข้าง ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา เพื่อพี่น้องเกษตรกร

วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 นายโอภาษ  บรรลือ ประมงอำเภอพนา ร่วมด้วยคณะกรรมการฯ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่างนาฝาย ม.9 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาแหล่งน้ำ เช่น จัดทำคอกอาหารธรรมชาติ สร้างคอกอนุบาลลูกปลา สร้างบ่อซีเมนต์  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ และชาวบ้านเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  265   จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   178  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  154  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  154  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  147  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    141  จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...  139  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารศินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผล...  133  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   133   สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง ...  112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ