โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง  ประจำปีงบประมาณ 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง  ประจำปีงบประมาณ 2565 23-24 กุมภาพันธ์ 2565
นายวชิระ   กว้างขวาง  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  พร้อมด้วย  นางชลธิชา  มูลจันทร์  ประมงอำเภอชานุมาน  ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง  ประจำปีงบประมาณ 2565   ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี  โดยดำเนินกิจกรรมจัดเตรียมวัสดุสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ  จัดเตรียมกระชังสำหรับการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับปล่อยในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำแก่งต่างหล่าง โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำประจำชุมชน  ร่วมดำเนินกิจกรรม  ณ บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 8   ตำบลชานุมาน  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  นอกจากนี้  ยังได้ดำเนินการติดตามกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง  ในพื้นที่บ้านนาสีดา  หมู่ที่ 2   ตำบลชานุมาน  อำเภอชานุมาน  พบว่าชาวบ้านบางส่วนยังสามารถทำการประมงได้แต่ปริมาณสัตว์น้ำที่ทำการประมงได้มีจำนวนลดน้อยลง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ช...  214   ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  214  ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สารจำพวกเบื่อเมาหรือวัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว...  205  กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นกองทุนและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงก...  192  ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอ...  155  สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่...  148  ประชุมปรึกษาหารือกรณีขุดลอกแหล่งน้ำหนองคู และแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน...  138  จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   129  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญออกเก็บข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้ประกอบการเ...  127  ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่...  120


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ