โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง  ประจำปีงบประมาณ 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง  ประจำปีงบประมาณ 2565 23-24 กุมภาพันธ์ 2565
นายวชิระ   กว้างขวาง  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  พร้อมด้วย  นางชลธิชา  มูลจันทร์  ประมงอำเภอชานุมาน  ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง  ประจำปีงบประมาณ 2565   ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี  โดยดำเนินกิจกรรมจัดเตรียมวัสดุสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ  จัดเตรียมกระชังสำหรับการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับปล่อยในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำแก่งต่างหล่าง โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำประจำชุมชน  ร่วมดำเนินกิจกรรม  ณ บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 8   ตำบลชานุมาน  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  นอกจากนี้  ยังได้ดำเนินการติดตามกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง  ในพื้นที่บ้านนาสีดา  หมู่ที่ 2   ตำบลชานุมาน  อำเภอชานุมาน  พบว่าชาวบ้านบางส่วนยังสามารถทำการประมงได้แต่ปริมาณสัตว์น้ำที่ทำการประมงได้มีจำนวนลดน้อยลง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   213   แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   200   ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  154  จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" ประจำ...  118  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   115  ประมงอำเภอชานุมาน ตรวจเยี่ยม ศพก.ย่อย รายนางนงเยาว์ รุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลชานุ...  111  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร...  111  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  96  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  95  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  93


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    amnatfpo@gmail.com   045452027   045452027   แฟนเพจ