ประชุมปรึกษาหารือกรณีขุดลอกแหล่งน้ำหนองคู และแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำในอนาคต

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ประชุมปรึกษาหารือกรณีขุดลอกแหล่งน้ำหนองคู และแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำในอนาคต 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมทรัพยากรน้ำ ตัวแทนนายอำเภอเสนางคนิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอเสนางคนิคม และคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แหล่งน้ำหนองคู ชาวบ้านหนองคู-โนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกรณีขุดลอกแหล่งน้ำหนองคู และแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำในอนาคต โดยมีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการขุดลอก และได้รับฟังปัญหาแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากตัวแทนชาวบ้าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  269   จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   179  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  156  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  156  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  148  จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...  144  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    142  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   138  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารศินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผล...  133  ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบม...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ