สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจราชการในภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านโคกสารท่า หมู่ 5 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจราชการในภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านโคกสารท่า หมู่ 5 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 15.20 น. นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางชลทิชา มูลจันทร์ ประมงอำเภอชานุมาน นางสาวอุไร พันเอ็ด เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจราชการในภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท่านผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านโคกสารท่า หมู่ 5 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ?

โดยในโอกาสนี้ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายณรงค์ศักดิ์ สิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ และนายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมติดตามคณะ

ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานด้านประมงของจังหวัดอำนาจเจริญ

และรับฟังปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง และพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลโคกสารโดยมีประมงจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานข้อมูล สภาพปัญหา ภาพรวมพื้นที่แม่น้ำโขงในพื้นที่แม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนประมง รายงานสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของแม่น้ำโขงในพื้นที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะพี่น้องประชาชนตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และกล่าวให้กำลังใจชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ ผู้แทนผู้ทำการประมง ส่งหนังสือเสนอโครงการ ที่จะดำเนินการในพื้นที่เพื่อพิจารณาและกล่าวขอบคุณท่านรัฐมานตรี ที่ลงพื้นที่เพื่อทราบปัญหาของพี่น้องประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอชานุมานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อโยงตลาด จังหวัดอำนาจเจริญ และเยี่ยมชมกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอำเภอชานุมาน เพื่อให้เกิดการร่วมกันบูรณาการในการผลักดันและแก้ไขปัญหาในทุกด้านให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกร โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้นำประชาชน ในการร่วมรับการตรวจราชการฯ ในครั้งนี้ โดยผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอำนาจเจริญอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  269   จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   179  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  156  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  156  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  148  จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...  144  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    143  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   138  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารศินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผล...  133  ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบม...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ