สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจราชการในภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านโคกสารท่า หมู่ 5 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจราชการในภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านโคกสารท่า หมู่ 5 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจราชการในภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านโคกสารท่า หมู่ 5 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ..คลิก

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 15.20 น. นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางชลทิชา มูลจันทร์ ประมงอำเภอชานุมาน นางสาวอุไร พันเอ็ด เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจราชการในภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท่านผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านโคกสารท่า หมู่ 5 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ?

โดยในโอกาสนี้ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายณรงค์ศักดิ์ สิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ และนายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมติดตามคณะ

ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานด้านประมงของจังหวัดอำนาจเจริญ

และรับฟังปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง และพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลโคกสารโดยมีประมงจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานข้อมูล สภาพปัญหา ภาพรวมพื้นที่แม่น้ำโขงในพื้นที่แม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนประมง รายงานสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของแม่น้ำโขงในพื้นที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะพี่น้องประชาชนตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และกล่าวให้กำลังใจชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ ผู้แทนผู้ทำการประมง ส่งหนังสือเสนอโครงการ ที่จะดำเนินการในพื้นที่เพื่อพิจารณาและกล่าวขอบคุณท่านรัฐมานตรี ที่ลงพื้นที่เพื่อทราบปัญหาของพี่น้องประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอชานุมานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อโยงตลาด จังหวัดอำนาจเจริญ และเยี่ยมชมกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอำเภอชานุมาน เพื่อให้เกิดการร่วมกันบูรณาการในการผลักดันและแก้ไขปัญหาในทุกด้านให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกร โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้นำประชาชน ในการร่วมรับการตรวจราชการฯ ในครั้งนี้ โดยผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอำนาจเจริญอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภาฯ นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร... จำนวนผู้อ่าน 151  กรมประมง...เตือนประชาชนระวัง!! พิษร้ายจากปลาปักเป้า แม้บริโภคเพียงเล็กน้อยแต่สามารถเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ กรมประมง...เตือนประชาชนระวัง!! พิษร้ายจากปลาปักเป้า แม้บริโภคเพียงเล็กน้อยแต่สาม... จำนวนผู้อ่าน 113  "สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้... จำนวนผู้อ่าน 109 ...กรมประมง...แจ้งเตือน  ...กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาว ... จำนวนผู้อ่าน 104 ประเพณีอีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565  ประเพณีอีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565   จำนวนผู้อ่าน 96 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตามผลการดำเนินงาน ศพก.หลัก ที่ได้รับงบเงินอุดหนุน  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตามผลการดำเนินงาน ศพก.หลัก ที่ได้รับงบเ... จำนวนผู้อ่าน 90 กิจกรรมทอดแหจับปลา แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมทอดแหจับปลา แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนา... จำนวนผู้อ่าน 90 ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่และวางไข่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2566 ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่และวางไข่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ป... จำนวนผู้อ่าน 79  "ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q RESTAURANT) และตรวจรับรอง... จำนวนผู้อ่าน 70  "สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritec... จำนวนผู้อ่าน 67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

    รายละเอียด 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000  email  amnatfpo@gmail.com  โทรศัพท์ 045452027  FAX 045452027  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6