มอบปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง รายเก่า 6:1 ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

มอบปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง รายเก่า 6:1 ประจำปี 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-03  |   ข่าววันที่: 2021-09-02 |  อ่าน: 25 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 นายราวี  แสงทอง ประมงอำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง รายเก่า 6:1 ประจำปี 2564 จำนวน 6 ราย ณ ตำบลหัวตะพาน ตำบลคำพระ ตำบลเค็งใหญ่ ตำบลสร้างถ่อน้อย และตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000