สำนักงานประมงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ให้ความรู้พร้อมส่งเสริมการเพาะปลาตะเพียนขาวด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ให้แก่เกษตรกรกลุ่ม ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญจ.อำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


สำนักงานประมงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ให้ความรู้พร้อมส่งเสริมการเพาะปลาตะเพียนขาวด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ให้แก่เกษตรกรกลุ่ม ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญจ.อำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ให้ความรู้พร้อมส่งเสริมการเพาะปลาตะเพียนขาวด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ให้แก่เกษตรกรกลุ่ม ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญจ.อำนาจเจริญ..คลิก

วันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวสุพรรษา ทองยา ประมงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ให้ความรู้พร้อมส่งเสริมการเพาะปลาตะเพียนขาวด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ให้แก่เกษตรกรกลุ่ม ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เพื่อเป็นองค์ความรู้เรื่องการเพา้ะพันธ์ุสัตว์น้ำ และจะนำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพ โดยมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลา จำนวน 15 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภาฯ นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร... จำนวนผู้อ่าน 147  กรมประมง...เตือนประชาชนระวัง!! พิษร้ายจากปลาปักเป้า แม้บริโภคเพียงเล็กน้อยแต่สามารถเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ กรมประมง...เตือนประชาชนระวัง!! พิษร้ายจากปลาปักเป้า แม้บริโภคเพียงเล็กน้อยแต่สาม... จำนวนผู้อ่าน 108  "สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้... จำนวนผู้อ่าน 105 ...กรมประมง...แจ้งเตือน  ...กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาว ... จำนวนผู้อ่าน 99 ประเพณีอีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565  ประเพณีอีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565   จำนวนผู้อ่าน 93 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตามผลการดำเนินงาน ศพก.หลัก ที่ได้รับงบเงินอุดหนุน  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตามผลการดำเนินงาน ศพก.หลัก ที่ได้รับงบเ... จำนวนผู้อ่าน 86 กิจกรรมทอดแหจับปลา แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมทอดแหจับปลา แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนา... จำนวนผู้อ่าน 86 ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่และวางไข่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2566 ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่และวางไข่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ป... จำนวนผู้อ่าน 70  "ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q RESTAURANT) และตรวจรับรอง... จำนวนผู้อ่าน 65  "สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritec... จำนวนผู้อ่าน 63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

    รายละเอียด 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000  email  amnatfpo@gmail.com  โทรศัพท์ 045452027  FAX 045452027  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6