การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ

 กองประมงต่างประเทศ

การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ 

ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-03-24  |   ข่าววันที่: 2020-03-24 |  อ่าน: 658 ครั้ง
 

 มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ

 รายงานสถานการณ์ประมงยุโรปรายเดือน (พ.ย. 2559 - เมษายน 2563)

 

สถานการณ์การค้าประมงระหว่างประเทศรายเดือน (ฉบับที่ 1/59 - 16/63)

รายงานสถานการณ์สินค้าสัตว์น้ำ

 

 ข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 

ข้อมูลจากวารสาร InterEcon Newsletter กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (6,258)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (4,166) >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,837) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (3,162) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,968) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,952) >> ประวัติองค์กร.. (2,929) สหภาพยุโรป (EU).. (2,740) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,970) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,746) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,319) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,231) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,198) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (1,193) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (1,181) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,177) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (1,121) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC).. (1,116) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,088) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD).. (1,039)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900