กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 1.6K | อ่าน: 4K

www4.fisheries.go.th/royalspecific

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1317#   กดส่ง กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ

  กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ

    ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2018-11-06 13:00:00 น. (ลำดับที่: 281)