รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำแนกรายหน่วยงานและรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้ง 1

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำแนกรายหน่วยงานและรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้ง 1 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลดเอกสาร :

  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำแนกรายหน่วยงานและรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้ง 1

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    dof.royalfish@gmail.com   02 558 0217 สายภายใน 14707 02 579 7754 สายภายใน 14701   02 558 0217 02 579 7754