รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำแนกรายหน่วยงานและรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 3 ครั้ง 1

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำแนกรายหน่วยงานและรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 3 ครั้ง 1 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-07  |   ข่าววันที่: 2021-07-07 |  อ่าน: 81 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำแนกรายหน่วยงานและร... (50)    เอกสารเตรียมความพร้อมทำหนังสือแผนพื้นที่ดำเนินการและแผนปฏิทินรายเดือน ปี 2565  (43)  เป้าหมายการดำเนินงาน (รายโครงการ) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (รายหน่วยงาน/รายโครงการ งวดที่ 1 ครั้ง1) ... (39)  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำเนาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปี 2... (19)  รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประ... (15)  เอกสารขออนุมัติจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565  (14)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900