นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ มอบหมายให้นางสาววรรณวดี ศรีสารคาม และนางสาวฤทัย ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับครู และนักเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล (บ้านคลิตีล่าง) จ.กาญจนบุรี

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ มอบหมายให้นางสาววรรณวดี ศรีสารคาม และนางสาวฤทัย ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับครู และนักเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล (บ้านคลิตีล่าง) จ.กาญจนบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-10  |   ข่าววันที่: 2021-02-19 |  อ่าน: 194 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แผนปฏิบัติการและพื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (759)  เอกสารอนุมัติฝึกอบรมบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ 2562.. (625) ดาวน์โหลดเอกสาร งบประมาณลงรายกองและโครงการ-เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2563 (โครงสร้างเดิม).. (480) ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ.. (411) คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 .. (376) วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ กพฉ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพื้.. (371) เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะเข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บ้านท่าแร่ และโครงกา.. (365) กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ จัดการประชุมนโยบายการพัฒนาประมง สืบสาน รักษาและต่อยอด การเพิ่มคุณค่าสัตว์น้ำในพระราชดำริให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิ.. (336) ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เดินทางเข้าติดตามการดำเ.. (329) ระบบรายงาน E-FARMER.. (312) เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื.. (307) หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร.. (296) เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดระเบียบชุมชนพื้นที่สูง พ.ศ. 2563 - 2564 ณ ห้องประชุมชั้น .. (292) วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ กพฉ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบ.. (292) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ปลาบู่ทราย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ.. (279) เจ้าหน้าที่ กพฉ. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (273) วันที่ 13 กันยายน 2562 ผอ.กคพ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กพฉ.เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องผลการสำรวจติดตามการเพาะเลี้ยงปลาเทราต์ ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอ.. (252) แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562.. (252) เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ ลงพื้นที่ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ.. (244) ประชุมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประช.. (237)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900