แผนปฏิบัติการและพื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


แผนปฏิบัติการและพื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


แจ้งหน่วยงานดาวน์โหลดข้อมูลแผนปฏิบัติการและพื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

        ด้วยโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะประสงค์แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 แจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารแผนปฏิบัติการและพื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ

       ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

>>>กดดาวน์โหลดที่นี่<<<

หรือ Scan qr code

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    dof.royalfish@gmail.com   02 558 0217 สายภายใน 14707 02 579 7754 สายภายใน 14701   02 558 0217 02 579 7754