ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) - กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) - กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 


 

การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

กรมประมง (อพ.สธ. - กปม.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

 

        วันที่ 11 มกราคม 2562 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดย กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง โดยมีนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    dof.royalfish@gmail.com   02 558 0217 สายภายใน 14707 02 579 7754 สายภายใน 14701   02 558 0217 02 579 7754